Politika privatnosti

Obaveštenje o obradi ličnih podataka // Notice Regarding Processing Personal Data

Lične podatke koje unosite u ovom formulru obrađuje organizacija Nauči me, sa adresom Nikole Pašića 67/4, Niš, a za potrebe evidentiranja učesnika i efikasnije organizacije događaja za koji se prijavljujete. Prikupljeni lični podaci neće se koristiti u druge svrhe sem u svrhu za koju su prikupljeni.
The personal information collected by filling out this form is processed by organization Teach me, located at Nikole Pasica 67/4, Nis, for the purpose of registering attendees and more effective organization of the Event. Any personal information collected will not be used for any purpose other than the purpose for which it was collected.

U svakom trenutku imate pravo da zahtevate da Nauči me obustavi obradu Vaših ličnih podataka, u kom slučaju nas možete kontaktirati putem elektronske pošte office@nauci.me ili na 381 (0)63 20 66 99.
In any case, you have the right to request that Teach me suspend the processing of your personal data, in which case you can contact us by email office@nauci.me i ili na 381 (0)63 20 66 99.